top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste 16.7.2020

Rekisterinpitäjä
Häsänen Ilona Anna Elisabet (Y-tunnus: 375041-2)

Yhteyshenkilö
Ilona Häsänen
hasajaputu@gmail.com
Rekisterin nimi
Asiaskasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriimme tallentuu seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista, alennuksista, palautteista, nettisivun käytöstä, selaustiedoista ja laitteen tunnistetiedoista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Kerätään asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen sekä palveluiden parantamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa nettisivun tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai nettisivualustan hallinnointi) yhteydessä, analytiikan ja tilastojen luomiseksi ja analysoimiseksi (esim. Google Analytics), uutiskirjeiden lähettämistä varten, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.


Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti. Sähköpostiarkistossa tiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan. Kirjanpitoaineistoissa tiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

Evästeiden käyttö
Voimme käyttää evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, parannetaan palvelun laatua, jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Jokaisella on oikeus, tietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen, peruuttaa suostumus, tehdä valitus valvontaviranomaiselle, vastustaa käsittelyä ja olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. Pyynnöt tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.


Palveluiden kehityksen ja lainmuutosten takia pidätämme oikeuden muuttaa yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa. Merkittävistä muutoksista tietosuojalausuntoon ilmoitetaan rekisteröidyille asiakkaille päivitettäessä ehtoja.
 

Ota yhteyttä meihin sähköpostilla hasajaputu@gmail.com, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme mielellämme.

bottom of page